Możliwość komentowania Etyczne inwestowanie: zyski vs. wartości. została wyłączona

Rola Japonii w światowej ekonomii.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość mnóstwo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie zaświadczeń, wydatki spraw sądowych. Znaczącym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma określonych terminów i konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Kontynuuj

2. Zajrzyj tutaj

3. Przejrzyj

4. Znajdź więcej

5. Zobacz szczegóły Perspektywy gospodarcze krajów rozwijających się.

Comments are closed.